Gradsko društvo Crvenog križa Krapina trenutno prikuplja: grijalice, agregate, peći, građevinski najlon, lampe i strujne kablove. Navedenu humanitarnu pomoć možete donirati u Gradsko društvo Crvenog križa Krapina, Frana Galovića 7 d, Krapina, 1. kat., svaki radni dan od 7,00-15,00 sati, a za donacije van radnog vremena molimo Vas da kontaktirate broj mobitela 098/706-288.