Dana 22.02.2021. u Gradskom društvu Crvenog križa Krapina svečano je potpisan ugovor za projekt Žene za Zagorje II prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga za otvoreni trajni poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, broj poziva:UP.02.1.1.13.0357, u sklopu ESF Operativnog programa „ Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.962.921,25 kuna, za što će se dodijeliti bespovratna sredstva u 100%-tnom intenzitetu potpore. Projekt će trajati 16 mjeseci i provodit će se na području 13 jedinica lokalne samouprave, odnosno na području Gradskih društava Crvenog križa Krapina, Pregrada i Klanjec.

Ugovor je potpisao ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Krapina Davor Šimunović, a potpisivanju su također prisustvovali gradonačelnik Grada Krapine Zoran Gregurović, predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Krapina, Goran Vukmanić te ravnatelj Centra za socijalnu skrb Krapina.

Partneri su osim Gradskih društava Crvenog križa Pregrada i Klanjec, te Udruge invalida rada Krapina i jedinice lokalne samouprave s područja provedbe, odnosno Grad Krapina, Grad Pregrada, Grad Klanjec, Općina Petrovsko, Općina Radoboj, Općina Đurmanec, Općina Jesenje, Općina Hum na Sutli, Općina Desinić, Općina Tuhelj, Općina Kraljevec na Sutli, Općina Kumrovec, Općina Zagorska Sela, kao i obavezni partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Krapina, Centar za socijalnu skrb Krapina i Centar za socijalnu skrb Zabok, što čini ukupno 19 projektnih partnera.

U sklopu projekta će biti zaposleno 56 nezaposlenih žena koje će pružati potporu i podršku za 336 krajnjih korisnika u nepovoljnom položaju. Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Aktivnosti će biti zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici, te obrazovanje i osposobljavanje 22 žena iz ciljanih skupina.