Općina Radoboj nositelj je projekta „Aktivni i nakon 65-e“. Projekt obuhvaća organizaciju mnogih zanimljivih i edukativnih radionica i predavanja kojima se nastoji potaknuti društveni život i ispuniti svakodnevica za mještane 65+. Tako je jučer, 15. rujna 2021. g., u prostoru DVD-a u Radoboju održano edukativno predavanje od strane Gradskog društva Crvenog križa Krapina, partnera općine Radoboj na projektu na temu „Postupanja u slučaju većih nesreća i katastrofa“. Predavanju je prisustvovalo 17 osoba, starije osobe i članovi njihove obitelji da se i sami informiraju i educiraju o važnim temama za poboljšanje kvalitete života njihovih ukućana.