U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Krapina, ekipa Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu iz Zagreba prikupila je 444 doza krvi u posljednjem  ovogodišnjem ciklusu darivanja krvi.

Akcijama je pristupilo 492 dobrovoljnih davatelja krvi, a 48 njih zbog zdravstvenih razloga nije moglo dati krv.

Dva dana u Srednjoj školi Krapina prikupljeno je 85 doza, tri dana u Pučkom otvorenom učilištu u Krapini prikupljeno je 296 doza i u akciji u Restoranu „Zagorka“ u Đurmancu 63 doza krvi.

Krv je prvi put dalo 16 dobrovoljnih davatelja krvi, a oni su; Varjačić Tina, Hršak Helena, Matešić David, Pasariček Franjo, Pavić Lovro, Sporiš Leonardo, Ptičar Dean, Božinović Mateja, Kuhta Martin, Kozina Patrik, Gavrić Nikola, Benc Luka, Kletečki Nikola, Zagoršćak Žarko, Zajec Alen i Hršak Tomo.

I u ovoj akciji imali smo darivatelja koji je krv dao 100 puta, a to je gospodin Travenšćak Marijan iz Krapine.

U Gradskom društvu Crvenog križa Krapina izuzetno smo zadovoljni sa odazivom. Zahvaljujemo Srednjoj školi Krapina i Restoranu „Zagorka“ Đurmanec što su nam i ovaj put ustupili besplatan prostor za akcije dobrovoljnog davanja krvi.