Gradsko društvo Crvenog križa Krapina 23.10.2020.g. je započelo provedbu projekta „Školski pribor za školarce u središnjoj Hrvatskoj“ odobrenog u okviru poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III“ iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (OP FEAD 2014.-2020.). Vrijednost projekta je 455.672,13 kuna. Dodijeljena bespovratna sredstva u 100% intenzitetu potpore su u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020., odnosno 85 % sufinancirano je iz Europskog socijalnog fonda, a 15 % sufinancirano je iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ciljevi projekta su ublažavanje nedostatka materijalnih potrepština i poboljšanje kvalitete života socijalno najpotrebitijih- djece kao direktnih korisnika ovoga projekta, razvijanje dobrog sustava podjele ove vrste humanitarne pomoći, razviti sustav evidencije korisnika humanitarne pomoći, razviti sustav praćenja i kontrole podjele humanitarne pomoći, umrežiti društva Crvenog križa.

Dugoročni rezultat projekta je ojačan i koordiniran sustav podrške osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a što je jedan od ciljeva Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2014.-2020. g.

Nositelj projekta Gradsko društvo Crvenog križa Krapina, dok su partneri na projektu sljedeća gradska i općinska društva Crvenog križa:

 1. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec
 2. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada
 3. Hrvatski Crven križ, Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac
 4. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa
 5. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj
 6. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Slunj
 7. Hrvatski Crveni križ, Općinsko društvo Crvenog križa Vojnić
 8. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica
 9. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zabok
 10. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar
 11. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo
 12. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko
 13. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Samobor
 14. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina
 15. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica
 16. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić
 17. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec
 18. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Gospić
 19. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Otočac
 20. Hrvatski Crveni križ, Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička jezera
 21. Hrvatski Crveni križ

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina kao nositelj projekta provelo je postupak javne nabave za 1112 kompleta školskog pribora za djecu osnovnoškolskog uzrasta, odnosno 526 kompleta za djecu od 1.-4. razreda i 586 za djecu od 5.-8. razreda. Distribucija kompleta školskog pribora prema Društvima Crvenog križa provodila se kroz dvije narudžbe, zaključno s 14.10.2021. g.. Nositelj projekta i partneri dijelili su pakete školskog pribora socijalno najpotrebitijoj djeci na području svojeg djelovanja uz individualno savjetovanje i radionice s korisnicima o dostupnosti socijalnih prava i usluga i podjelu letaka o socijalnim uslugama, uključujući i područje odgoja i obrazovanja.

Projekt je trajao 12 mjeseci te je završio 23.10.2021. g.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Krapina.