Gradsko društvo Crvenog križa Krapina od 2007. godine provodi projekt  „Posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala“. Cilj projekta je pomoći osobama s invaliditetom i starijim osobama da lakše dođu do medicinskih i ortopedskih pomagala kada su im potrebna.

Krapinsko – zagorska županija kontinuirano svake godine izdvaja financijska sredstva za nabavu medicinskih i  ortopedskih pomagala pa je i ove godine Gradskom društvu Crvenog križa Krapina osigurala financijska sredstva u iznosu od 8.000,00 kn za spomenutu namjenu.

Donacijom Krapinsko – zagorske županije kupljena su medicinska i ortopedska pomagala : antidekubitalni madraci 3 kom, trapez za med. krevet 2 kom, invalidska kolica 2 kom, toaletna stolica 3 kom te posuda za toaletni stolac.