Gradsko društvo Crvenog križa Krapina započelo je s provedbom programa osposobljavanja za računalne operatere 20. veljače 2023. godine. Osposobljavanje se provodi u sklopu projekta „Pokreni se, izmjeni se!“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu. Ukupna vrijednost projekta je 1.980.057,74 kn.

Program osposobljavanja odobren je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Provodi ga Pučko otvoreno učilište Krapina, a trajati će ukupno 145 nastavnih sati. Polaznici će naučiti koristiti računalo u svakodnevnom radu, uređivati tekstove, izrađivati tablice i prezentacije, bolje se koristiti internetom i e-poštom. Nakon uspješno završenog programa dobiti će uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-radnu knjigu. Osim troška verificiranog programa osposobljavanja, polaznicima vračamo trošak dolaska i odlaska na edukaciju.

Osnovni cilj projekta je povećati pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te osnažiti mlade osobe za aktivno sudjelovanje na tržištu rada kroz provedbu aktivnosti dosega i aktivacije, podršku pružanjem usluga mentorstva i savjetovanja te uključivanjem u verificirane programe obrazovanja. U aktivnostima projekta mogu sudjelovati mlade osobe od 15 do 29 godina koje ne rade, nisu u sustavu obrazovanja i nisu registrirane u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Krapina.