U petak, 31. ožujka 2023. godine u okviru projekta „Pokreni se, izmjeni se!“ održana je peta interaktivna radionica u okviru ciljanih programa za razvoj i unapređenje mekih i/ili transverzalnih vještina na tamu stresa i nošenja sa stresom. Radionicu je održala Ivana Huić, dipl. soc. radnica.

 

Svakodnevna izloženost stresu utječe na naše zdravlje. Kroz interaktivnu radionicu polaznici su osvijestili i naučili što se događa kad smo pod stresom (psihofizička reakcija i posljedice) i upoznali izvore stresa. Usvojili su tehnike fizičkog i mentalnog opuštanja kojima će se u budućnosti lakše nositi sa stresnim situacijama i događajima.

Vrijednost projekta iznosi 1.980.057,74 kn (262.798,82 EUR). Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Krapina.