U Tjednu Crvenog križa od 08. do 15. svibnja 2023. godine provedena je akcija prikupljanja hrane i higijenskih potrepština za korisnike Socijalne samoposluge. Akcija je provedena u suradnji sa vrtićima, osnovnim školama i Srednjom školom Krapina. Prikupljeno je ukupno 1996 artikala ukupne težine 1.033,00 kg u vrijednosti od 1.489,64 eura (11.23,518 kuna).

 • O.Š. A. Mihanovića Petrovsko – prikupljeno je 108 artikla ukupne težine 59,10 kg u  vrijednosti od 76,75 eura (578,27 kn).
 • O.Š. Side Košutić Radoboj – prikupljeno je 202 artikla ukupne težine 92,60 kg u vrijednosti  od 143,62 euro (1.082,01 kn).
 • O.Š Augusta Cesarca Krapina – prikupljeno je 172 artikla ukupne težine 89,30 kg   u vrijednosti od 131,90 eura (993,80 kn).
 • O.Š Ljudevita Gaja Krapina – prikupljeno je 299 artikala ukupne težine 133,30 kg u vrijednosti od  220,56 eura (1.661,81 kn).
 • O.Š. Đurmanec – prikupljeno je 380 artikla ukupne težine 193,30 kg u vrijednosti od 272,88 eura (2.056,01 kn).
 • Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina – prikupljeno je 112 artikala ukupne težine 63,20 kg u vrijednosti od 88,95 eura (670,19 kn).
 • Dječji vrtić Škrinjica Radoboj – prikupljeno je 22 artikla ukupne težine 12,90 kg u vrijednosti od 17,92 eura (135,02 kn).
 • O.Š Gornje Jesenje – prikupljeno je 38 artikla ukupne težine 15,00 kg u vrijednosti od 29,30 eura (220,76 kn).
 • Srednja škola Krapina – prikupljeno je 513 artikla ukupne težine 297,60 kg u vrijednosti od 394,84 eura (2.974,92 kn).
 • Dječji vrtić Mali Kaj – prikupljen je 121 artikl ukupne težine 60,30 kg u vrijednosti od 91,94 eura (692,72 kn).
 • Dječji vrtić Sunčica Tkalci – prikupljeno je 29 artikla ukupne težine 16,40 kg u vrijednosti od 43,16 eura (325,19 kn).

Prikupljena hrana i higijena dijeliti će se u narednom periodu korisnicima Socijalne samoposluge.