Gradsko društvo Crvenog križa Krapina u suradnji sa Hrvatskim Crvenim križem provodi Projekt „Crveni križ u plavom okviru“.

Cilj Projekta je poticanje fizičke aktivnosti građana Grada Krapine, briga o zdravlju i okolišu, usvajanje navika redovite rekreacije te kvalitetnom provođenju slobodnog vremena na otvorenom.

Jedan od segmenata provođenja Projekta je čišćenje priobalja rijeke Krapinice, koje smo proveli u suradnji sa osnovnim školama August Cesarec Krapina, Ljudevit Gaj Krapina i Srednjom školom Krapina.

Akcija se održala u četvrtak, 21.rujna 2023. godine, s početkom u 10,00 sati, u sklopu obilježavanja Tjedna mobilnosti, od 16-22.09.2023. godine.

U akciji je sudjelovalo ukupno 45 djece i 3 učitelja (Voditelja mladih), odnosno po 15 djece iz svake škole, te 5 djelatnika GDCK Krapina.

Akcija je trajala 1,5 sat, nakon čega su se svi sudionici susreli u Srednjoj školi Krapina na zahvalnom ručku i okrijepi.

U drugom dijelu akcije koja će se održati za nekoliko tjedana svečano ćemo otvoriti 2 šetnice dužine 2 km. od mosta Kotke Krapina do velikog Konzuma i Ulica 103. brigade HV. Kroz ovaj projekt i projekt „Živjeti zdravo“ izrađeno je 18 tabli sa javnozdravstvenim porukama koje su osmislili djelatnici HZJZ, Službe za promicanje zdravlja.

Neke od poruka glase:

PRESKAČITE VIJAČU, A NE DORUČAK !

JEDITE RAZNOVRSNU, RAZNOBOJNU HRANU

JEDITE KAD STE GLADNI, A NE KAD VAM JE DOSADNO

KAD OSJETITE ŽEĐ, VEĆ STE DEHIDRIRALI