Gradsko društvo Crvenog križa Krapina održalo je jučer četiri radionice za učenike Osnovne škole Antuna Mihanovića Petrovsko i Područne škole Slatina. Održane su radionice na temu prevencije trgovanja ljudima “Mišica Milica”, za učenike drugih razreda osnovne škole. Kroz zanimljivo predavanje i radne listiće, te edukativne puzzle učenici su naučili osnovna i vrlo važna pravila u komunikaciji sa nepoznatim ljudima.

Također su održane radionice “Kodeks sigurnosti na vodi” za učenike četvrtih razreda. Učenici su dobili znanja o opasnostima koje vrebaju na moru, rijekama i jezerima, koja je uloga spasioca, te ponešto o ekološkoj zaštiti priobalja. Sve će im to dobro doći tijekom boravka na moru u sklopu Škole u prirodi koju će učenici pohađati u narednom periodu.