DONATORI GDCK KRAPINA U 2021. GODINI

 • GRAD KRAPINA
 • OPĆINA ĐURMANEC
 • OPĆINA PETROVSKO
 • OPĆINA JESENJE
 • OPĆINA RADOBOJ
 • OPĆINA BUDINŠČINA
 • KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
 • POLIKLINIKA BREYER
 • DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
 • HRVATSKI CRVENI KRIŽ
 • PEKOM D.O.O.
 • DUKAT D.D.
 • AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O.
 • CARPONA FOOD d.o.o.
 • MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE