Kontakt nositelja projekta:
Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina
Valentina Artić, mag.paed.soc.
Voditeljica projekta Jednake mogućnosti svima – za bolju budućnost Hrvatskog zagorja
Frana Galovića 7d
49000 Krapina
Tel.: 049 371 141
Fax: 049 371 103
jednake.mogucnosti.svima@gmail.com
www.gdck-krapina.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Ostali kontakti:
Krapinsko – zagorska županija
Magistratska ulica 1
49 000 Krapina
Tel.:049 329 212
info@kzz.hr
www.kzz.hr

Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije
Trg Dragutina Domjanića 6
49 210 Zabok
Tel.:049 221 973
dms_krapina@sdmsh.hr
www.dmskzz.hr

 

Udruga distrofičara Krapina
Gornje Jesenje 45
49233 Gornje Jesenje
Tel.: 098 708 751
udruga.distroficara.kr@gmail.com
www.udk.hr
Društvo invalida rada Krapina
Magistratska 12/1
49 000 Krapina
Tel.:049 373 159
dirk.krapina@kr.t-com.hr
www.hsuir.hr/udruge/drustvo_invalida_rada_krapina

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa,
Gradskog društva Crvenog križa Krapina