Projekt je sufinancirala Europska unija iz

Europskog socijalnog fonda.

 

Naziv projekta: Žene za Zagorje 2 (UP.02.1.1.13.0357)

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina

Partneri na projektu:
1. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec
2. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada
3. Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Krapina
4. Centar za socijalnu skrb Krapina
5. Centar za socijalnu skrb Zabok
6. Grad Krapina
7. Grad Pregrada
8. Grad Klanjec
9. Općina Desinić
10. Općina Đurmanec
11. Općina Hum na Sutli
12. Općina Jesenje
13. Općina Kraljevec na Sutli
14. Općina Kumrovec
15. Općina Petrovsko
16. Općina Radoboj
17. Općina Tuhelj
18. Općina Zagorska Sela
19. Društvo invalida rada Krapina

Kratki opis projekta:

U projektu će se zaposliti 56 žena na aktivnostima pomoći u kući osobama u nepovoljnom položaju na području 13 jedinica lokalne samouprave, odnosno djelovanja Gradskih društava Crvenog križa Krapina, Pregrada i Klanjec. Projektom ćemo omogućiti ženama, pripadnicama ranjivih skupina pristup zapošljavanju i tržištu rada te uključenje u programe osposobljavanja/obrazovanja kao i pružanje potpore i podrške 336-ero krajnjih korisnika na području gradova Krapine, Pregrade, Klanjca, te općina Petrovsko, Đurmanec, Radoboj, Jesenje, Hum na Sutli, Desinić, Zagorska Sela, Kumrovec, Tuhelj i Kraljevec na Sutli.

Cilj projekta:

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Specifični cilj projekta:

Zaposliti 56 teže zapošljivih žena na području 13 jedinica lokalne samouprave

Očekivani rezultati projekta:

Aktivnosti obuhvaćaju zapošljavanje 56 nezaposlenih žena pripadnica ranjivih skupina na razdoblje od 12 mjeseca, koje će se brinuti o potrebama 336 krajnjih korisnika, a za taj rad biti će opremljene s 50 bicikala, kućanskim i higijenskim potrepštinama koje će u vrijednosti do 50 kuna mjesečno biti nabavljene za potrebe krajnjih korisnika. Zaposlene žene će dvaput tjedno obići 6 krajnjih korisnika za koje su zadužene, te će prema potrebama korisnika pružati im odgovarajuću podršku. Nakon provedenih aktivnosti obrazovanja 22 žene pripadnice ciljnih skupina biti će obrazovano i osposobljeno, odnosno steći će javnu ispravu o obrazovanju kroz verificirani obrazovni program, što će uvelike utjecati na radnu aktivaciju žena te na povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta. Po završetku projekta žene će imati dodatnih 12 mjeseci radnog iskustva, usvojene nove radne vještine, i to na širokom rasponu poslova koje će obavljati u sklopu praktične i psihosocijalne pomoći potrebitim osobama.

Ukupna vrijednost projekta: 4.962.921,25 kuna, 100 % bespovratna sredstva u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Razdoblje provedbe projekta: 22.02.2021. – 22.06.2022.

Kontakt podaci:
Kontakt nositelja projekta:

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina
Monika Maranić, univ.spec.oec
Voditeljica projekta Žene za Zagorje
Frana Galovića 7d, 49000 Krapina
Tel. 049 371 141
Fax: 049 371 103
monika.maranic@gdck-krapina.hr
www.gdck-krapina.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Ostali kontakti:

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec
Ulica Lijepe Naše 22,
49290 Klanjec
Tel.: 049 550 149
gdck.klanjec@gmail.com
www.gdck-klanjec.hr

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada
Kostelgradska ulica 18,
49218 Pregrada
Tel./Fax: 049 376 013
gdck.pregrada@gmail.com
www.gdck-pregrada.hr

 

 

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost
Hrvatskog Crvenog križa,

Gradskog društva Crvenog križa Krapina