Školski pribor za školarce u središnjoj Hrvatskoj

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije -Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. (OP FEAD 2014.-2020.)

Naziv projekta: „Školski pribor za školarce u središnjoj Hrvatskoj“

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina

Partneri na projektu:

 1. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec
 2. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada
 3. Hrvatski Crven križ, Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac
 4. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa
 5. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj
 6. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Slunj
 7. Hrvatski Crveni križ, Općinsko društvo Crvenog križa Vojnić
 8. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica
 9. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zabok
 10. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar
 11. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo
 12. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko
 13. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Samobor
 14. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina
 15. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica
 16. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić
 17. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec
 18. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Gospić
 19. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Otočac
 20. Hrvatski Crveni križ, Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička jezera
 21. Hrvatski Crveni križ

Kratki opis projekta:

Osnovne aktivnosti projekta su:

Provedba postupka nabave kompleta školskog pribora i nabava 510 kompleta školskog pribora za djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole, te 510 kompleta školskog pribora za djecu od 5. do 8. razreda što čini ukupno 1.020 krajnjih korisnika- djece osnovnoškolskog uzrasta. Kompleti školskog pribora dijeliti će se na početku školske godine 2021/2022. g. Projektom su osigurani troškovi za prihvat, skladištenje, prijevoz i podjelu kompleta.

Popratne mjere projekta:

Obuhvaćaju savjetovanje i direktnu potporu krajnjim korisnicima u korištenju i pristupu socijalnim pravima i uslugama; priprema i tisak letaka o korištenju socijalnih prava i usluga uključujući područje odgoja i obrazovanja.

Cilj projekta:

Primarni cilj projekta: podjelom paketa školskog pribora ublažava se nedostatak materijalnih potrepština i poboljšava kvaliteta života socijalno najpotrebitijih- djece kao direktnih korisnika ovoga projekta.

Sekundarni ciljevi projekta: razviti dobar sustav podjele ove vrste humanitarne pomoći, razviti sustav evidencije korisnika humanitarne pomoći, razviti sustav praćenja i kontrole podjele humanitarne pomoći, umrežiti društva Crvenog križa.

Očekivani rezultati projekta:

Dugoročni rezultat projekta je ojačan i koordiniran sustav podrške osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a što je jedan od ciljeva Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2014.-2020. g.

Ukupna vrijednost projekta: 466.868,68 kn 100 % bespovratna sredstva u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Iznos sufinanciran iz EU fondova: 396.838,38 kuna (iznos 85 % sufinanciranja iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije)

Iznos nacionalnog sufinanciranja: 70.030,30 kuna (iznos 15 % sufinanciranja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske)

Razdoblje provedbe projekta: 23.10.2020. – 23.10.2021.

Kontakt podaci:

Kontakt nositelja projekta:
Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina
Frana Galovića 7d, 49000 Krapina
Tel. 049 371 141
Fax: 049 371 103

info@gdck-krapina.hr
www.gdck-krapina.hr
www.strukturnifondovi.hr