POVIJEST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KRAPINA

prvo_spominjanjeGodina 1878. uzima se kao godina osnutka Crvenog križa u Hrvatskoj. Tada se intenzivno osnivaju društva zbog ratnih djelovanja u Bosni i Hercegovini. Te, 1878. godine u Zagrebu je osnovan Odbor za pomaganje ranjenika i bolesnika za pružanje pomoći ranjenim vojnicima, prvenstveno u Bosni i Hercegovini. Krapinčani i stanovnici okolnih mjesta također aktivno sudjeluju u humanim akcijama. Franjo Huđek, trgovac iz Krapine, organizirao je prikupljanje dobrovoljnih priloga za ranjene vojnike i njihove obitelji. 8. rujna 1878. godine održana je priredba u Krapinskoj čitaonici. Sav prihod (77 forinti) predan je u dobrotvorne svrhe, za ranjene vojnike u Bosni. Upravo po tome ova akcija spada u jubilarnu godišnjicu Crvenog križa na zagorskom području.

Crveni križ u Krapini osnovan je 07. prosinca 1885. godine. Predsjednica je bila gđa. Roza Farkaš. Od te godine do danas Crveni križ je vrlo aktivan u svom radu. Tako se u Obzoru broj 222 od 27.09.1888. govori da su posade od dviju baterija topništva carske vojske 22.rujna 1888. godine došle u Krapinu gdje će biti trajno smještene. Građani Krapine i vatrogasci dočekali su ih i primili svečano i srdačno uz muziku i carske trobojnice. Sa pohvalom se spominje predsjednica Crvenog križa Krapina Hermina Farkaš koja je vojnike ponudila pićem, cigaretama i večerom, te tim činom posvjedočila simpatije građanstva za hrabre sinove. Posebnu aktivnost Krapinsko društvo Crvenog križa iskazuje u Prvom svjetskom ratu, od 1914-1918. godine.

bolnica_1914U Krapini djeluje bolnica Crvenog križa, smještena u zgradi, danas vlasništvo „Kotke“ d.d. Krapina. Bolnicu je vodio dr.Mirko Crkvenac, krapinski liječnik i svestrani društveni radnik. Nakon 1918. godine prikupljana je pomoć za ratnu siročad. Osnivanjem Podmlatka Crvenog križa 1922. godine pojačana je aktivnost Crvenog križa, pa se 1927. godine otvaraju prve mliječne kuhinje u školama. Tijekom 2. Svjetskog rata prikuplja se materijalna pomoć i lijekovi, pruža se pomoć sanitetskom osoblju u prihvatnim ambulantama, smještavaju se napuštena djeca iz ratom ugroženih područja, a poslije rata prikuplja se, prima i raspodjeljuje svekolika pomoć.

slika1

Crveni križ postaje masovna, humanitarna organizacija i pretvara se u novi vid djelovanja u miru. Radi se na poboljšanju općih socijalnih i zdravstvenih uvjeta. Prestaje biti usko karitativna organizacija. Radilo se na izobrazbi mladih, održavanju tečajeva prve pomoći, borbi protiv alkoholizma i tuberkuloze, na širenju znanja o osobnoj higijeni, higijene u školi i kući, a 1948. godine otvaraju se školske kuhinje. Vrlo važan zadatak preuzima se 1953. godine prikupljanjem krvi i okupljanjem dobrovoljnih darivatelja krvi zajedno sa Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba. GDCK Krapina od prvog se dana uključilo u okupljanje i animaciju dobrovoljnih davatelja krvi i uvijek je zauzimalo zavidno mjesto u davalaštvu u RH. S prosjekom od 8,45 % prvi smo u RH u 2007. godini u odnosu na prosjek RH od 3,5 %. 1991. godine Gradsko društvo Crvenog križa Krapina započelo je svoje pripreme za izvanrednu situaciju.

slika2

U srpnju 1991. godine dolaze prvi prognanici, koje Crveni križ Krapina i Centar za socijalnu skrb smještavaju i pružaju potrebnu podršku i pomoć. Prikuplja se pomoć, a krajem godine dolazi i pomoć izvana i iz glavnog skladišta Hrvatskog Crvenog križa iz Zagreba. Najveći broj prognanika i izbjeglica javlja se 1992. i 1993. godine. Smješteni su uglavnom u privatnom smještaju, pa je uloženo puno truda da im se svakodnevno pruži pomoć. Vrlo aktivno je radila Služba traženja, posebno na distribuciji porodičnih poruka. Gradsko društvo Crvenog križa Krapina nakon uspješno obavljenog zadatka u domovinskom ratu, vratilo se svojim mirnodopskim zadaćama: okupljanju dobrovoljnih darivatelja krvi, obuci iz pružanja prve pomoći, natjecanju mladeži iz prve pomoći, provođenju tečajeva iz prve pomoći za kandidate za vozače vozila na motorni pogon za autoškole, provođenju akcija za prikupljanje pomoći za siromašne:“Prepoznaj sebe“i „Solidarnost na djelu“, rad s mladim članovima na razvoju osjećaja za humanost, izgradnji socijalne odgovornosti i svijesti i osposobljavanju posebnim znanjima iz zdravstvene kulture.

U kolovozu 2006. godine Gradsko društvo Crvenog križa Krapina dobiva novu djelatnost „Pomoć u kući starijim osobama“. Na programu se zapošljava 9 djelatnika, koji skrbe za cca. 130 starijih osoba dajući im usluge čišćenja, pranja i glačanja rublja, te medicinske usluge u kući. U siječnju 2008. godine otvara se „Dnevni boravak 60 plus Krapina“ koji je otvoren svakog četvrtka od 07.00-15.00 sati za osobe starije životne dobi.

Dana 01.04.2008. godine Gradsko društvo Crvenog križa Krapina dobilo je odobrenje od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za proširenje programa «Pomoć u kući starijim osobama». Program se proširio tako da su zaposlene još 3 gerontodomaćice te se sada skrbi za 200 korisnika.

Program se provodio 8 godina na području grada Krapine, te općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj. Program su financirali Ministarstvo socijalne politike i mladih te grad Krapina i općine. Zbog velikih izdvajanja iz proračuna, a sukladno različitim uočenim nelogičnostima, preklapanja usluga pomoći u kući iz programa s uslugama pomoći u kući temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (evidentirani isti korisnici koji su usluge koristili putem oba sustava financiranja), nepostojanja zakonskog okvira za provedbu inspekcijskog i stručnog nadzora, odsutnosti obveze provoditelja usluga iz programa na primjenu provedbenih propisa kojim se regulira vrsta, uvjeti i način pružanja usluga, te nepostojanja kriterija za sudjelovanje korisnika u plaćanju cijene usluga, u Ministarstvu socijalne politike i mladih je provedeno redefiniranje prava na pomoć u kući i programa pomoći u kući.

Zbog svega navedenog donijeta je odluka o prelasku na novi način pružanja usluga pomoći u kući, u cilju omogućavanja dostupnosti uslugama za sve korisnike pod istim uvjetima i pravilima, osiguranja pravedne raspodjele pružanja usluga na području cijele RH, te uvođenja bolje kontrole nad pružanjem usluga. Novim zakonom o socijalnoj skrbi stvoreni su uvjeti za redefiniranje prava na pomoć u kući. Program «Pomoć u kući» objedinjuje se s pravom na pomoć i njegu u kući i Zakonom propisuje kao jedinstveno pravo, tj. usluga.

Sa provođenjem usluga Pomoć u kući Gradsko društvo Crvenog križa Krapina počinje od 01. srpnja 2014. godine, nakon dobivenih Rješenja o pravu na uslugu od Centra za socijalnu skrb Krapina, a prema novom načinu pružanja usluga pomoći u kući, u cilju omogućavanja dostupnosti uslugama za sve korisnike pod istim uvjetima i pravilima, osiguranja pravedne raspodjele pružanja usluga na području cijele RH, te uvođenja bolje kontrole nad pružanjem usluga, a u skladu sa Novim zakonom o socijalnoj skrbi. Pravo na uslugu Pomoć u kući, preko Rješenja priznavanja prava na socijalnu uslugu Centra za socijalnu skrb Krapina ostvarilo je ukupno 22 korisnika, te su zaposlene tri gerontodomaćice i jedan pomoćni radnik.

Usluga Pomoć u kući priznaje se osobi ako ispunjava sljedeće uvjete:

-nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelji, bračni drug i djeca

– nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

– na području njezinog prebivališta moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima

i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi

– nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana

– prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi od 300% osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 300% osnovice, a nije veći od 400% osnovice, korisniku koji ispunjava gore navedene uvjete priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge Pomoći u kući.

Korisnici koji ispunjavaju gore navedene kriterije mogu se javiti u Centar za socijalnu skrb Krapina gdje mogu podnijeti zahtjev za uslugu pomoć u kući.

Cijena jedne usluge ( 1 h ) prema cjeniku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je 64,00 kuna.  Gradsko društvo Crvenog križa Krapina ispostavlja račun o provedenim uslugama Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Korisnici čija primanja prelaze 400% osnovice, odnosno 2.000,00 kuna, mogu se javiti u Gradsko društvo Crvenog križa Krapina gdje mogu sklopiti privatni ugovor za obavljanje usluga Pomoć u kući. Cijena jedne usluge ( 1 h ) je 36,78 kuna + 0,80 kuna po kilometru udaljenosti.

 

 

U travnju 2008. godine počeli smo provoditi program Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi «Program suzbijanja bolesti ovisnosti i smanjenja štete». Na provedbi programa zaposlena je diplomirana socijalna radnica. Program se zasniva na politici smanjenja štete «Harm reduction» koja se primarno bavi smanjenjem štete koja nastaje kao posljedica uzimanja droga odnosno «Ako korisnik droga nije sposoban ili voljan odreći se njegove/njene ovisnosti, treba im pomoći u smanjenju štete koju nanose sebi i drugima.». Oblici aktivnosti «Harm reductiona» su needle exchange (zamjena štrcaljki i igala, podjela kondoma i alkoholnih maramica); besplatno testiranje HIV/AIDS, hepatitis B i C; savjetovanje; edukacija.

S obzirom da se Program provodi na području cijele Krapinsko-zagorske županije, prijavu na natječaj u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje od 13.srpnja 2016.-30.lipnja 2019. godine podnijelo je Društvo Crvenog križa Krapinsko – zagorske županije. Djelatnica Valentina Klasiček, Voditeljica navedenog Programa od 13. srpnja 2016. godine zaposlenica je Društva Crvenog križa Krapinsko – zagorske županije.