Tijela Gradskog društva Crvenog križa Krapina u 2016. – 2020. godini

Skupština (13 članova)
Dragica Ferjanić, Mirjana Laginja, Stjepan Peček, Stjepan Poljak, Vesna Škrlec, Andrea Cobović, Stjepan Kovačec, Kristina Mužek, Sanja Krsnik, Marija Laginja, Franjo Vučilovski, Davor Šimunović i Petra Vidović

Odbor (5 članova)
Dragica Ferjanić, Mirjana Laginja, Vesna Škrlec, Marija Laginja i Sanja Krsnik

Predsjednica
Mirjana Laginja
Podpredsjednici (2 člana)
Dragica Ferjanić i Vesna Škrlec

 

Nadzorni odbor
Marija Pernjek, Andrea Cobović i Gordana Španiček
 
Zastupnici u Skupštini DCKKZŽ
Mirjana Laginja, Dragica Ferjanić i Davor Šimunović
Zastupnik u Skupštini HCK
Davor Šimunović