USLUGA POMOĆ U KUĆI

1 BOŽICA ŠEMNIČKI – GERONTODOMAĆICA
2 KRISTINA ŠENATOR – GERONTODOMAĆICA
3 KRISTINA BELOŠEVIĆ- GERONTODOMAĆICA
4 ZDENKA JEDVAJ – GERONTODOMAĆICA
5 MILENA BELOŠEVIĆ –  GERONTODOMAĆICA
6 ŽELJKA ZDEŠIĆ –  GERONTODOMAĆICA
7 JASNA DUNAJ – GERONTODOMAĆICA
8 ANDREA KOVAČEC – GERONTODOMAĆICA
9 MARTINA LONČARIĆ – GERONTODOMAĆICA
10 VLADIMIR KRANJČEC – POMOĆNI RADNIK