Važniji dokumenti

Ovdje možete pronaći dokumente vezane za pravnu i drugu regulativu rada društva.

1. Zakon o HCK

2. Statut HCK

3. Statut Gradskog društva Crvenog križa Krapina

4. Pravilnik o jednostavnoj nabavi

5. Zakon o udrugama (NN 74/1470/17 i 98/19)

6. Statut Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca,

7. Pravilnik o načinu korištenja znaka crvenog križa u Hrvatskom Crvenom križu i njegovim ustrojstvenim oblicima (NN 49/18),

8. Pravilnik o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (NN 52/07),

9. Zakon o socijalnoj skrbi ( NN 18/22)

10. Zakon o volonterstvu ( NN 58/07, 22/13, 84/21)

11. Pravilnik o volontiranju u Hrvatskom Crvenom križu 

12. Pravilnik o materijalnoj humanitarnoj pomoći

13. Pravilnik o počasnom članstvu

14. Pravilnik – službena odjeća i iskaznica

15. Pravila natjecanja prve pomoći

16. Pravila natjecanja – realistični prikaz ozljeda

17. Pravilnik HCK u kriznim situacijama

18. Pravilnik o priznanjima HCK

19. Zakon o sigurnosti prometa na cestama ( NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)

20. Zakon o sustavu civilne zaštite ( NN 82/15, 31/20, 20/21)

21. Zakon o krvi i krvnim pripravcima (NN 79/06, 124/11)