Dobrovolné darování krve – vyvrcholení lidstva a lidského altruismu

 • První pokusy o transfuzi krve byly zaznamenány v 17. století.
 • Počátkem 20. století pokročila lékařská věda o zlepšení transfuzní techniky, tj. úspěšně byla provedena krvní transfúze člověkem poté, co byly objeveny krevní skupiny a Rh faktory.
 • První transfúze byly provedeny přenosem injekční stříkačky od dárce k příjemci tzv. rotačním přístrojem přímo ze žíly příjemce v žilě přijímače.
 • První oficiální transfúze organizovala společnost Červeného kříže v Londýně v roce 1921 ave Záhřebu byla v roce 1924 provedena první transfúze s přesným vyšetřením krve na Královské univerzitní klinice pro ženské onemocnění a porodnictví, a je to dnes Klinika pro ženské onemocnění a porody.
 • Na území Socialistické Republiky Chorvatsko byly v roce 1949 zřízeny transfuzní centra ve větších městech a v roce 1951 byly zřízeny s těmito centry a transfuzní skříně.
 • Až do roku 1953 se krevní vzorky provedly v Chorvatsku tak, aby krve potřebné pro pacienta poskytly rodinní příslušníci nebo přátelé a část dárce krve dostala jisté množství peněz, ale často se jednalo o nedostatek krve, takže bylo dohodnuto, že úkol shromažďování dárcem krve vedl Chorvatský Červený kříž, humanitární organizace, která dokud dokázala vědět, jak svádět lidi dohromady.
 • Chorvatský Červený kříž se tak stal zakladatelem a propagátorem organizovaného dobrovolného darování krve v Chorvatsku a dobrovolné dárcovství krve je založeno na zásadách dobrovolnictví, solidarity, bezúhonnosti a anonymity.
 • První akce organizovaného dobrovolného dárcovství krve v Chorvatsku se uskutečnila 25. října 1953 v Železniční společnosti Sisak a dnes je označována jako Den dobrovolných krevních dárců. V teto roce se uskutečnily dvě akce, z nichž nejprve došlo k mírným výsledkům, meziročně se zintenzivnili radomy a zřídilo se databáze dobrovolných dárců, kteří by mohli kdykoli dostat krev nebo složku krve k léčbě pacienta.
 • První dobrovolné dárcovství krve v regionu Hrvatsko Zagorje se uskutečnilo koncem roku 1953 v Pregradě, Humu na Sutli v závodě Straža, v Krapině, Zlataru a Beděkovčině, kde bylo shromážděno 280 lahví krve a od té doby se tato činnost každoročně provádí v této oblasti (od 1953 do 1959 byla krev podána 4601 osobám).
 • Dokonce i dnes, navzdory četným studiím, krev není zcela možné nahradit  umělou krví a vždy je nutné mít dostatečné množství krve.
 • V roce 2017 bylo v Chorvatsku shromážděno 199 985 dávek krve, což dalo 4,67 dávek na 100 obyvatel, z toho 17% žen a 83% mužů, zatímco průměrný dar krve v EU činil 5,00%.
 • Krapinsko-zagorská župa trvala v posledních 10 letech na prvním nebo druhém místě, v závislosti na roce, pokud jde o úspěch v Chorvatské republice, a v roce 2017 s 7,14 na 100 obyvatel (9851 vzorků krve) byl daleko vyšší než chorvatský průměr.
 • Společnost Červeného kříže Krapina  je v pořadí  úspěchu dobrovolného darování krve na prvním místě v kraji av posledních deseti letech trvale zaujímá první nebo druhé místo úspěchem v Chorvatské Republice s průměrem 11,50 na 100 osob v roce 2011 a udržuje kontinuitu počtu, takže v roce 2017 bylo shromážděno 10,35 dodávek na 100 lidí, tj. 2663 dárců krve.
 • Mnoho dobrovolných donorů krve májí mnoho darů krve a se 100 a více dary podle údajů ze září 2018 v oblasti Červeného kříže Krapina najdeme 46 osob.

Hrdý na tradici dobrovolného dárcovství krve Červený kříž Krapina navrhl městu Krapina pojmenovat promenádu ​​podél řeky Krapinice (od ulice Ante Starčević po mostěv Mihaljekovom Jarku u Policejní budovy). Jako akta vděčnosti všem dárcům krve za životy zachráněné nesobeckým, dobrovolným a anonymním darováním krve vydala Městská rada města Krapina v říjnu 2018 z podnětu  Červeného kříže města Krapina rozhodnutí o jmenování promenády „ Promenáda dárců krve.“