HCK GDCK Krapina prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08) provodi osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

      

Cijena tečaja je 450,00 kuna po kandidatu.

Tečaj iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći traje 9 školskih sati raspoređenih na 3 dana.

Upisi radnim danom od 7.00 – 15.00 sati u GDCK Krapina, Frana Galovića 7d, Krapina.

Kontakt osoba Ksenija Jurinjak, stručni referent.

Telefon: 049/371 141 ili GSM: 099/371 1411 ili 098/706 288.